Akordy a text

Traband – Sáro!


R. Sáro, Sáro, v noci se mi zdálo
že tři andělé k nám přišli na oběd
Sáro, Sáro, jak moc a nebo málo
mi chybí abych tvojí duši mohl rozumět?

Mezihra

2. Sbor kajícných mnichů jde krajinou v tichu
a pro všechnu lidskou pýchu má jen přezíravý smích
A z prohraných válek se vojska domů vrací
Však zbraně stále burácí a bitva zuří v nich

R. Sáro, Sáro, v noci… …tři andělé Boží…

3. Vévoda v zámku čeká na balkóně
až přivedou mu koně, pak mává na pozdrav
A srdcová dáma má v každé ruce růže
Tak snadno pohřbít může sto urozených hlav

R. Sáro, Sáro, v noci… …tři andělé Boží…

4. Královnin šašek s pusou od povidel
sbírá zbytky jídel a myslí na útěk
A v podzemí skrytí slepí alchymisté
už objevili jistě proti povinnosti lék

R. Sáro, Sáro, v noci… …tři andělé k nám… …ti chybí abys mojí duši…

5. Páv pod tvým oknem zpívá sotva procit
o tajemstvích noci ve tvých zahradách
A já – potulný kejklíř, co svázali mu ruce
teď hraju o tvé srdce a chci mít tě nadosah

6. Sáro, Sáro, pomalu a líně
s hlavou na tvém klíně chci se probouzet
Sáro, Sáro, Sáro, Sáro, rosa padá ráno
a v poledne už možná bude jiný svět
Sáro, Sáro, vstávej, milá Sáro!
Andělé k nám přišli na oběd