Akordy a text

Petr Kalandra – Dětské šaty (Heart of Gold)


1. Setři si tvář a slzí pár
a neplač, co ti na nich záleží,
přišla dnes chvíle a mně se zdá,
[: že dětské šaty jsou ti přítěží,
čas je odnáší. :]

2. Šli jsme loukou, šli jsme strání,
dětství odletělo Bůh ví kam,
má pestrost křídel a dívčích přání
[: anebo jako kytka uvadá
v nočních zahradách. :]

R. [: Dětství odletělo Bůh ví kam,
zpátky nevrátí se, já ho znám. :]