Akordy a text

Poutníci – Napsal jsem jméno svý na zdi


1. Napsal jsem jméno svý na zdi, na všechny zdi, který znám,
napsal jsem jméno svý na zdi ráno, než otevřu krám
Před léty ve stejnou chvíli v pravici držel jsem nůž
a všichni ti, co po něm zbyli, s nadšením hráli mi tuš.

2. V okolí týhletý války tenkrát už stávala zeď,
a popsaný popravčí špalky stály tam, co stojí teď,
Slyším zas slavičí hlasy a na tvářích rozlitej hněv,
jak barvičky tý jejich krásy, která nám tak pije krev.

R Přiklušou z dáli s tím večerním tichem,
k zemi se svalí a dusí se smíchem,
líce si hladí, než spálí je plamen,
a setřesou mládí jak zlou tíhu z ramen.

Basa hraje cca 16 taktů jen čtvrťové G, zatímco sólisté exhibují.
Následuje přechod do akordu C a začátku další sloky.

3. Z půlnoci rána jak kyjem a najednou, kdo by to řek,
jsme chytří a trochu moc pijem a bijem svý děti, ten vztek.
Napsal jsem jméno svý na zdi a čekám, až setře je čas,
napsal jsem jméno svý na zdi,
[: stejně jak každýho z vás. :]